ochrana dat

Prohlášení o ochraně údajů skupiny SportImPuls, Staufenweg 57, A-5400 Hallein sestávající ze SportImPuls Verlags & Marketing GmbH, FN 286399a a Club RunAustria, číslo ZVR 192491308, (dále jen „bez SportImPuls“ nebo „my“) pro „Používání webových stránek registrace, registrace online, účast, předplatné, webový obchod, sázky, newsletter”​


Vaše důvěra ve správné nakládání s vašimi osobními údaji je pro nás důležitá a základem pro poskytování služeb SportImPuls. Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby („subjekt údajů“). Shromažďování, zpracování (zahrnuje ukládání, úpravu, přenos, blokování a mazání) a používání těchto údajů probíhá výhradně v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů. Poskytujeme vám informace v následujících tematických oblastech:

1) Odpovědný, pověřenec pro ochranu osobních údajů (jméno, kontaktní údaje)
2) Účel zpracování údajů, právní základ
3) Popis činností na základě oprávněného zájmu
4) Profilování (hodnocení osobních aspektů subjektu údajů)
5) kategorie osobních údajů
6) Příjemci osobních údajů
7) Převod do třetí země
8) doba skladování
9) Práva subjektů údajů (informace, oprava, výmaz, omezení, námitka/odvolání, přenositelnost údajů, stížnost)
10) Povinnost nebo povinnost subjektu údajů poskytnout údaje
11) Původ osobních údajů/zdrojů
12) Automatizované rozhodování, informace na základě výpočtu („logika“), dopad/rozsah zpracování

1) Odpovědný, pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zodpovědný a pověřenec pro ochranu údajů: SportImPuls Group, Johannes Langer, Staufenweg 57, A-5400 Hallein-Rif - Tel.: +43-699-170 42 195, email: datenschutz@sportimpuls.at

2) Účel zpracování údajů, právní základ

Vaše údaje zpracováváme na právním základě plnění smlouvy, abychom umožnili následující účely:

 • Využívání doplňkových služeb nabízených skupinou SportImPuls pro registrované uživatele
 • Použití webového obchodu na RunAutria.at: objednávání, evidence, zpracování a expedice produktů z webového obchodu RunAutria.at a také v oblasti tisku pro novináře ke stažení tiskových materiálů
 • Vytvoření, odeslání a doručení potvrzení registrace nebo objednávky (tištěné a online)
 • Shromažďování a vyřizování zákaznických dotazů a stížností, pomoc
 • Zasílání newsletteru (samostatná registrace nebo např. na akcích)
 • Slosování: Určení výherců, vyrozumění, zaslání výher, předání údajů kooperačním partnerům v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou pro plnění služeb (např. zaslání výhry poskytnuté kooperačním partnerem).
 • Placené služby: Vytváření, odesílání a doručování faktur, kontrola otevřených položek a uplatnění částek otevřených faktur (upomínání)

Vaše údaje zpracováváme na právním základě oprávněného zájmu, abychom splnili následující účely:

 • Informace o dalších produktech nebo službách (např. pozvánky na akce, novinky) od SportImPuls ("přímá reklama")
 • Vyhodnocování uživatelského chování na webu RunAutria.at za účelem informování o potřebách, zájmech a cílených informací nebo reklamy na jiné produkty nebo služby od SportImPuls (viz bod 4 o profilování)
 • Aktivní opatření pro věrnost zákazníků (viz bod 4 o profilování)
 • Statistické účely (žádné osobní výsledky), statistické metody
 • IT bezpečnost

Následující zpracování vašich údajů provedeme pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas, abychom splnili následující účely:

 • Provádění marketingových kampaní, včetně návrhu a zasílání reklamních materiálů, zejména za účelem zasílání a nabízení informací a nabídek od jiných společností
 • Předávání vašich údajů třetím stranám pro jejich vlastní účely, zejména pro použití jako vydavatel adresy a společnost přímého marketingu v souladu s § 151 (5) GewO


Výslovně upozorňujeme, že subjekty údajů mají právo kdykoli vznést námitku (viz také bod 9).

3) Popis činností na základě oprávněného zájmu

Je pro nás důležité dlouhodobě udržet spokojenost zákazníků. Vaše údaje zpracováváme pro statistické účely na základě statistických metod za účelem zlepšení spokojenosti zákazníků, a to i s ohledem na rozsah akcí, produktů a služeb; výsledky nejsou osobní. Vaše údaje zpracováváme také proto, abychom vám zasílali (zájmově) informace o produktech a službách SportImPuls nebo abychom vám umožnili účast v našich soutěžích, např. na naší facebookové stránce nebo prostřednictvím Instagramu. Zajímá nás také věrnost zákazníků a zpracováváme vaše údaje, abychom vám mohli zasílat individuální nabídky. Dále zpracováváme vaše zákaznické údaje, abychom vás informovali o našich dalších akcích, produktech a službách a nabídli vám je, a také abychom získali zpět bývalé registrované uživatele/zákazníky. Stručně řečeno, sledujeme zájem o přímou reklamu. (47. bod odůvodnění, poslední věta GDPR). Pokud vás budeme kontaktovat pro tyto účely, bude to především prostřednictvím e-mailu, pokud jste proti tomuto typu kontaktu nevznesli námitku při shromažďování údajů nebo později. Je-li kontakt uskutečněn výhradně pro reklamní účely prostřednictvím telefonu a/nebo elektronické komunikace (např. e-mail, SMS), dojde k tomu pouze v případě, že jste nám udělili svůj souhlas, který lze kdykoli odvolat v souladu s § 107 odst. 1 zákona o telekomunikacích. Pokud využijete odhlášení pro zasílání e-mailů nebo pokud jste nesouhlasili s telefonickým kontaktováním a/nebo elektronickou komunikací pro reklamní účely, kontakt lze provést poštou. Zejména v případě smluv uzavřených na akce nebo předplatné, jakož i v odůvodněných jednotlivých případech. Z důvodu bezpečnosti IT zpracováváme vaši IP adresu, abychom mohli odrazit cílené útoky v podobě přetížení serveru a jiných škod (spam, útoky hackerů atd.). Pokud jsou nabízeny služby, kde se používají soubory cookie, děje se tak v souladu s § 96 (3) TKG. Výslovně upozorňujeme, že subjekty údajů mají právo kdykoli vznést námitku (viz také bod 9).

4) Profilování (hodnocení osobních aspektů subjektu údajů)

Abychom našim zákazníkům mohli poskytovat cílené a zájmově orientované informace a reklamu o našich produktech a službách, ukládáme chování při používání (jak byly služby využívány, jako jsou rezervace akcí nebo objednávky v internetovém obchodě) a vyvozujeme konkrétní oblasti zájmu z toho, které používáme pro další informace a zvažujeme reklamy. Jako proaktivní opatření pro věrnost zákazníků vyvozujeme z údajů o zákaznících podle námi definovaných kritérií závěry s ohledem na spokojenost stávajících nebo neexistujících zákazníků, abychom mohli činit nabídky ke zvýšení zákaznické spokojenosti a loajality zákazníků na základě individuálně vybraných zákazníky. Výslovně upozorňujeme, že subjekty údajů mají právo kdykoli vznést námitku (viz také bod 9).

5) kategorie osobních údajů

V rámci našeho obchodního vztahu shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme následující kategorie údajů (pokud to určíte):

 • Údaje o jméně (jméno, příjmení, název klubu nebo společnosti, IP adresa)
 • Osobní údaje (pozdrav, titul, datum narození, národnost)
 • Soukromé a firemní kontaktní údaje (ulice, PSČ, město, telefonní číslo, e-mail)
 • Identifikační údaje zákazníka (číslo zákazníka a smlouvy, registrační údaje: heslo, email)
 • Pro placené služby: Údaje o smlouvě (obsah smlouvy, dodací a fakturační adresa, údaje o reklamaci), bankovní spojení (bankovní spojení s IBAN, BIC/Swift atd.), otevřené položky (uhrazené a dlužné částky), způsoby platby
 • Profil zákazníka (zájmy, historie objednávek, zakoupené služby, prohlášení o souhlasu)
6) Příjemci dat

Vaše údaje budou také předány poskytovatelům služeb nebo zpracovatelům, např. objednávky/expedice (logistika) pro zpracování, obsluhu a archivaci služeb, které využíváte od SportImPuls. Povaha akcí, které pořádáme, vyžaduje, abychom my a třetí strany námi pověřené k tomuto účelu generovali a shromažďovali další údaje od všech účastníků (např. měření času, hodnocení atd.). Předání údajů potřebných pro příslušný účel je nezbytné zejména následujícím třetím stranám:

 • médiím relevantním pro událost a portálům sociálních médií, které zúčastněné organizace používají k podávání zpráv o příslušné události,
 • poskytovatelům služeb pro tisk a tvorbu doprovodných materiálů, jako jsou startovní a výsledkové listiny, brožury atd.
 • poskytovatelům služeb pro platební transakce, vedení účetnictví a účetnictví,
 • komerčním poskytovatelům fotoslužeb, kteří jsou pověřeni tvorbou fotografií během akce,
 • v případě potřeby na pohotovostní služby, jako je Červený kříž nebo jiné dozorce přizvané pořadatelem.

Externí poskytovatelé služeb (zpracovatelé):

 • V závislosti na vašem výběru nebo specifikaci příslušného poskytovatele platebních služeb, příslušné banky
 • PENTEK-platební centrum, Eitnergasse 13, A-1230 Vídeň (provádění plateb a zpracování dat)
 • PENTEK-timing GmbH, Eitnergasse 13, A-1230 Vídeň (měření času)
 • Njuko Deutschland GmbH, Fischerstraße 59, 40477 Düsseldorf – jednatel: Pierre Duvelleroy
 • Viertbauer Horst Gesellschaft mbH, Lasern 3, A-4822 Bad Goisern (fotoservis)
 • offset5020 Druckerei & Verlag GesmbH, Bayernstraße 27, 5071 Wals-Siezenheim Google Analytics, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (webové analýzy/poskytovatel služeb podle zásad souborů cookie – viz textové rozšíření)

Pokud a dokud jsou vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy: zasílání cen za ceny a sázky. Kooperační partner bude uveden v příslušné soutěži.

7) Převod do třetí země

Webová analýza/poskytovatel služeb podle zásad cookies (viz textové rozšíření níže)

8) doba skladování

Údaje uchováváme pro uvedené účely, dokud jste s námi ve smluvním vztahu. Za účelem reklamy s našimi akcemi, produkty a službami, zejména za účelem získání zpět dříve registrovaných zákazníků a ochrany před případnými uživatelskými dotazy nebo právními spory, uchováváme vaše údaje po dobu tří let po skončení smluvního vztahu. Z důvodu požadavků na zadržování daně uchováváme potřebné údaje (zejména jméno, smlouvu a platební údaje) při využívání placených služeb po dobu sedmi let, počítáno od konce roku, ve kterém proběhlo poslední vyúčtování. Z důvodu bezpečnosti IT bude vaše IP adresa uložena po dobu 14 dnů.

9) Práva subjektů údajů (informace, oprava, výmaz, omezení, námitka/odvolání, přenositelnost údajů, stížnost)

Právo na informace: Na žádost dotčené osoby budou bezplatně poskytnuty informace o osobních údajích, které jsou o ní uloženy. V případě přehnaných žádostí o informace (více než čtyřikrát ročně nebo více než jedna žádost o informace ve lhůtě 30 dnů) si vyhrazujeme právo účtovat si náhradu nákladů. Právo na opravu: Na žádost dotčené osoby budou nesprávné nebo neúplné údaje opraveny. Právo na výmaz (právo být zapomenut): Za určitých podmínek a za předpokladu, že zpracování údajů není nezbytné pro plnění smlouvy, má subjekt údajů právo na výmaz, například v souvislosti s námitkou, ukončení nezbytně nutné nebo pokud byly údaje zpracovávány nezákonně. Právo na omezení: Za určitých podmínek má subjekt údajů právo na omezení zpracování osobních údajů. Právo vznést námitku: V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu může dotčená osoba vznést námitku. Pokud vznesete námitku proti profilování a/nebo přímé reklamě, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány. Právo na odvolání: Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, může subjekt údajů tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání však může ovlivnit nabídky, které jsou poskytovány výměnou za prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů. Právo na přenositelnost údajů: Na žádost dotčené osoby budou zpřístupněné osobní údaje předány jiné odpovědné osobě v elektronicky přenositelném formátu. Zejména se právo na přenositelnost údajů netýká údajů vydavatele, jako je obsah časopisů a knih nebo publicistické texty. Všechna výše uvedená práva lze uplatnit na kontaktních údajích odpovědné osoby uvedené v bodě 1 těchto informací o ochraně údajů. Právo na odvolání k úřadu pro ochranu údajů: Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho údajů dochází k porušení zákona o ochraně údajů nebo že jeho nároky na ochranu údajů byly jinak porušeny, má právo se odvolat k dozorovému úřadu. V Rakousku je to rakouský úřad pro ochranu údajů, Wickenburggasse 8, 1080 Vídeň, telefon: +43 1 52 152-0, e-mail: dsb@dsb.gv.at.

10) Povinnost nebo povinnost subjektu údajů poskytnout údaje

Používání následujících služeb SportImPuls je dobrovolné: webové stránky, internetový obchod, newsletter, stránky sociálních médií. Nemáte tedy žádnou zákonnou povinnost osobní údaje poskytnout. Předpokladem (povinností) pro poskytování služeb SportImPuls je však specifikace následujících kategorií údajů: Registrace online (pro využívání doplňkových služeb nabízených SportImPuls registrovaným uživatelům): Pozdrav, jméno, příjmení, e. -mail, dodací a fakturační adresa, heslo internetového obchodu (zákaznická/novinářská oblast) RunAustria.at nebo stránka příslušné akce, jako je salzburg-marathon.at,frauenlauf.net, Jedermannlauf.at: pozdrav, jméno, příjmení, e -mail, soukromá/firemní adresa, doručovací a fakturační adresa, datum narození, poskytované služby, informace o velikosti, případně bankovní spojení (bankovní spojení s IBAN, BIC/Swift atd.) Soutěže: titul, jméno, příjmení, doručení adresa, e-mailový newsletter: titul, jméno, příjmení, e-mail ( Výběr tématu) Poskytnutí dalších údajů je zcela dobrovolné a není podmínkou pro poskytování služeb SportImPuls.

11) Původ osobních údajů/zdrojů

V rámci našeho obchodního vztahu shromažďujeme a uchováváme především údaje, které jste sami sdělili, a jakékoli další osobní transakční údaje, které vzniknou v průběhu obchodního vztahu (o registracích, předplatných, objednávkách, smlouvách včetně jejich obsahu, platbách, dotazech atd.) . Údaje tedy pocházejí z vašich informací a z vašeho chování ve vztahu ke smluvnímu vztahu v rámci obchodního vztahu.

12) Automatizované rozhodování, informace na základě výpočtu („logika“), dopad/rozsah zpracování

Při využívání služeb SportImPuls nepodléháte žádnému automatickému rozhodování, které by na vás mělo právní účinky.
Rozšíření textu k bodu 7) Informace o cookies a sociálních pluginech na platformě www.RunAustria.at, stránkách událostí salzburg-marathon.at,frauenlauf.net, Jedermannlauf.at a sportimpuls.at od SportImPuls Na platformě RunAustria.at včetně všechny přidružené takzvané cookies a podobné technologie (dále společně: „cookies“) se používají v subdoménách (dále společně: „RunAustria.at“), s jejichž pomocí lze platformu snadněji a efektivněji používat a zvyky používání uživatelů za účelem neustálého zlepšování našich produktů lze analyzovat. Kromě toho lze soubory cookie použít k přizpůsobení reklam individuálním zájmům uživatele a jeho zvyklostem při používání. Na RunAustria.at se také používají takzvané sociální pluginy, pomocí kterých mohou uživatelé přejít přímo na stránky sociální sítě. Níže naleznete další informace o cookies a sociálních pluginech a o tom, jak je můžete ovládat. Poznámka: SportImPuls jako provozovatel RunAustria.at et.al. se neztotožňuje s obsahem níže propojených webových stránek a vylučuje jakoukoli odpovědnost v tomto ohledu. Přístup na propojené webové stránky je na vaše vlastní riziko.


Co jsou cookies?
Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v počítači nebo chytrém telefonu návštěvníka webových stránek. Tradičně obsahují informace o webových stránkách navštívených uživatelem, které prohlížeč ukládá při surfování na internetu. Cookies umožňují rozpoznat uživatele, když znovu navštíví webovou stránku a mohou tak např. B. slouží k tomu, aby se uživatel po úspěšné registraci nemusel na webové stránce znovu registrovat. Cookies jsou také vhodné pro ukládání a přenos informací o chování uživatele při surfování. Soubory cookie se používají jak ke zlepšení kvality služeb, včetně ukládání uživatelských preferencí, tak k doporučování obsahu a výsledků vyhledávání a také ke sledování uživatelských trendů, například jaký obsah uživatelé konzumují. To umožňuje vyhodnotit používání RunAustria.at a získat cenné poznatky o potřebách uživatelů. Tato zjištění pomáhají dále zlepšovat kvalitu RunAustria.at. Soubory cookie může uživatel prohlížet a individuálně smazat. Kromě toho můžete jako uživatel také globálně zakázat soubory cookie prostřednictvím prohlížeče výběrem příslušného nastavení prohlížeče.

Jaké typy souborů cookie existují?
A) Funkční soubory cookie
Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abychom mohli využívat naše produkty a jejich funkce v plném rozsahu. To může např. Například uložení toho, co napíšete do polí formuláře (abyste je nemuseli vyplňovat vícekrát), uložení vaší geografické polohy nebo uložení uživatelských preferencí. Informace shromážděné funkčními soubory cookie se týkají pouze navštívených webových stránek, ale neshromažďují se žádné informace o procházení jiných webových stránek. Odmítnutí těchto souborů cookie může mít za následek, že vám nebude k dispozici celá řada funkcí.

B) Soubory cookie pro analýzu výkonu nebo webu
Tyto cookies shromažďují – anonymně, tj. aniž by bylo možné vyvozovat závěry o jednotlivém uživateli – informace o zvyklostech používání návštěvníků webové stránky. Takové informace mohou např. Například v jaké době dochází k největšímu počtu přístupů nebo které (pod)stránky jsou nejčastěji navštěvovány. Tyto informace jsou shrnuty a vyhodnocovány pomocí nástrojů pro analýzu výkonu nebo webu s cílem získat přehled o používání, funkčnosti a uživatelské přívětivosti webových stránek a být schopni je neustále rozvíjet. V důsledku toho jsou tyto soubory cookie důležité pro zlepšení kvality našich akcí a produktů. Dále se tyto soubory cookie používají k analýze počtu návštěv, zobrazení stránek a dalších ukazatelů výkonnosti webových stránek nebo určitého obsahu.

C) Soubory cookie reklamního serveru, reklamy, cílení a doporučení
Tyto soubory cookie se používají k vyvozování závěrů o zájmech a potřebách uživatelů na základě analýzy jejich chování při surfování a k tomu, aby bylo možné segmentovat uživatele se stejnými nebo podobnými zájmy a potřebami ("cílové skupiny"). Na základě toho lze cíleně zobrazovat reklamu uživatelům přiřazeným ke konkrétní cílové skupině („targeting“). To se obvykle provádí pomocí nástrojů poskytovaných poskytovateli speciálních služeb (např. reklamní server pro marketing online reklamního prostoru; platforma pro správu dat pro správu uživatelských dat). Kromě toho se tyto soubory cookie používají ke kontrole frekvence reklam (zejména k jejich omezení) a k měření účinnosti a efektivity kampaní. Soubory cookie od poskytovatelů třetích stran zde mohou být využívány i prostřednictvím reklamních sítí, které využívají v souvislosti se svými službami. Tyto soubory cookie určují, zda uživatel navštívil webovou stránku, a předávají tyto informace třetí straně, kde je lze propojit s funkcemi poskytovanými jinými organizacemi (viz také bod D). Speciální cílené soubory cookie navíc umožňují doručování reklamy uživatelům sociálních sítí.

D) Soubory cookie třetích stran
Tyto soubory cookie nevytváří web, který právě navštěvujete, ale jiný poskytovatel (= poskytovatel třetí strany). Poskytovatel třetí strany, obvykle inzerent, může pomocí takových souborů cookie sledovat návštěvy uživatele na všech stránkách, na kterých se zobrazuje reklama třetích stran, např. B. také na webových stránkách RunAustria.at. Web, který právě navštěvujete, nemá žádnou kontrolu nad poskytovateli třetích stran ani jejich soubory cookie; mění se také – v závislosti na umístění reklamního materiálu. Některé prohlížeče umožňují specificky blokovat soubory cookie od třetích stran (viz kapitola „Jak mohu spravovat a smazat soubory cookie ve svém prohlížeči?“). Dále lze při používání přihlášení k Facebooku, Instagramu nebo Google (případně Youtube) používat soubory cookie třetích stran.

Které cookies se na RunAustria.at používají a jak je lze kontrolovat?
Soubory cookie mohou být použity, když navštívíte RunAustria.at a/nebo když používáte naše produkty. Z přiřazení k příslušnému typu souboru cookie, jak je obecně popsáno výše, vyplývá funkčnost a účel příslušného souboru cookie.
Kromě toho může použitý software shromažďovat a ukládat některá technická data (např. verze operačního systému, typ a verze prohlížeče, rozlišení obrazovky atd.), včetně IP adresy uživatele. Za žádných okolností však nejsou identifikovány osoby stojící za těmito údaji.

Funkční soubory cookie
Na RunAustria.at se používají funkční soubory cookie. Pokud si přejete tyto soubory cookie odmítnout, doporučujeme tak učinit globálně prostřednictvím prohlížeče. Soubory cookie pro analýzu výkonu nebo webu
Google Analytics: Google vám nabízí doplněk prohlížeče, který deaktivuje Google Analytics. Veškeré informace k tomuto naleznete na adrese: support.google.com/analytics/answer/181881. Doplněk prohlížeče si můžete stáhnout zde: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jak mohu spravovat a smazat soubory cookie ve svém prohlížeči?
Soubory cookie lze obecně odmítnout nebo smazat příslušným nastavením prohlížeče. V tomto případě je však možné, že ne všechny funkce internetové platformy lze využít v plném rozsahu.

sociální plug-in
Sociální pluginy integrované na RunAustria.at jsou označeny logem nebo ikonou jednotlivých sociálních sítí. Pokud je při používání našich produktů vyvolán sociální plugin, naváže prohlížeč uživatele přímé spojení se servery příslušné sociální sítě. Obsah sociálního pluginu je tak přenášen přímo do prohlížeče uživatele, který jej integruje do RunAustria.at. Prostřednictvím této integrace jsou informace, že uživatel vstoupil na RunAustria.at, předány sociální síti. Pokud je uživatel přihlášen do sociální sítě, může to přiřadit volání RunAustria.at k uživatelskému účtu. Když uživatel komunikuje se sociálním pluginem, např. B. když uživatel klikne na tlačítko „To se mi líbí“, odpovídající informace se přenesou přímo z prohlížeče uživatele do sociální sítě a tam se uloží. Více informací o účelu a rozsahu využívání údajů sociálními sítěmi a možnostech nastavení ochrany soukromí naleznete v oznámeních o ochraně údajů sociálních sítí. Aby sociální sítě nemohly používat uživatelská data generovaná při používání našich produktů, musí se uživatel před přístupem na RunAustria.at odhlásit ze sociálních sítí.

Čeština