Podmínky

Podmínky účasti pro vaše vystoupení na běžeckém festivalu ve městě Mozart.

Níže popsané všeobecné podmínky účasti platí pro všechny účastníky, kteří startují v některé z vypsaných soutěží v rámci Salcburského maratonu.

Zde najdete všechny podrobné informace o Ochrana dat na Salcburském maratonu

Tyto podmínky účasti upravují vztah mezi účastníky a pořadatelem. Občas podléhají změnám v obsahu. Verze platná v době registrace je součástí dohody mezi pořadatelem a účastníky. Změny, které jsou provedeny s ohledem na oprávněné zájmy účastníků a které pořadatel oznámí na internetu nebo písemně, se automaticky stanou součástí podmínek účasti.

Registrací na Salcburský maraton beru pořadatele na vědomí vyloučení odpovědnosti za škody jakéhokoli druhu. Nebudu uplatňovat žádné nároky vůči organizátorům a sponzorům Salcburského maratonu, ani vůči městu Salcburk nebo jejich zástupcům za zranění a škody jakéhokoli druhu, které mi mohou vzniknout v souvislosti s účastí na Salcburském maratonu. Jsem si vědom, že akce se bude konat za každého počasí. Pořadatel si však vyhrazuje právo závod předčasně přerušit nebo zrušit v případě „bezprostředního nebezpečí“ jako je vedro, bouřka, vyšší moc, teror apod., a to bez nároku na vrácení startovného.
Prohlašuji, že jsem pro účast v tomto běhu dostatečně trénoval, že jsem fyzicky zdráv a můj zdravotní stav byl potvrzen lékařem. Souhlasím s tím, že údaje poskytnuté při registraci, fotografie, filmové záznamy a rozhovory, které jsem pořídil v rámci své účasti na Salcburském maratonu, mohou být použity ve všech médiích bez jakýchkoli nároků na platbu z mé strany. Potvrzuji, že rok mého narození uvedený při registraci je správný a že své startovní číslo nepředávám žádné další osobě. Jsem si vědom toho, že mohu být diskvalifikován, pokud jakýmkoli způsobem změním oficiální startovní číslo, zejména pokud jeho části změním k nepoznání.

Účast na soutěži Běžeckého festivalu ve městě Mozart za použití jiného sportovního vybavení není povolena, s výjimkou vycházkových holí pouze v chodecké soutěži Salcburský ženský běh, OneMileForASmile a Salewa Summit Meeting. Akce se nesmí zúčastnit sportovní vybavení jakéhokoli druhu, které by mohlo ovlivnit bezpečnost nebo zdraví účastníků nebo návštěvníků akce. Účast na invalidních vozících jakéhokoli druhu není na většině soutěží z bezpečnostních důvodů možná. Stejně jako u InclusionRun je to však možné a žádoucí po konzultaci s pořadatelem a při dodržení zvláštních pravidel chování.

Naše akce podléhají pravidlům World Athletics, mezinárodní atletické federace. V odpovědnosti za paracyklistiku podléhají handbike (paracycling) pravidlům UCI, mezinárodní cyklistické federace. Vzhledem k velmi odlišným bezpečnostním požadavkům na cyklistiku není možné se našich atletických akcí zúčastnit s handbikemi. Doprovod na jízdních kolech, inline bruslích a jiných dopravních prostředcích, stejně jako jízda "baby joggerů" (chodících kočárků) nebo zvířat není povolena a bude mít za následek diskvalifikaci příslušného běžce!

Pořadatel bude účastníky informovat o organizačních opatřeních před zahájením akce. Je třeba dbát pokynů pořadatele a jeho pracovníků, kteří byli odpovídajícím způsobem identifikováni. V případě porušení, která narušují řádný průběh akce nebo ohrožují bezpečnost ostatních účastníků, je pořadatel oprávněn dotčenou osobu z akce kdykoliv vyloučit a/nebo vyhlásit diskvalifikaci. Právně závazná prohlášení mohou účastníkům učinit pouze pořadatelem pověřená skupina osob. Do této skupiny osob patří i příslušníci zdravotnických služeb dohlížejících na akci, kteří mohou v případě odpovídajících zdravotních známek z důvodu ochrany účastníka rovněž zakázat účastníkovi účast nebo pokračování v akci.

Registrace je závazná a zpoplatněná. Pokud se registrovaní účastníci nedostaví, nevzniká nárok na vrácení startovného.

Beru na vědomí, že organizátoři Salcburského maratonu si vyhrazují právo mě z akce vyloučit, pokud se prokáže, že jsem porušil výše uvedené povinnosti. (Poznámka podle zákona o ochraně osobních údajů: Vaše údaje budou uloženy elektronicky.)

Čeština